Cabeceira

ACCESO USUARIOS
Inclúe a realización da inscripción ou o envío de comunicación.

  Participación  
  Comunicacións  
  Calendario  
 
Envío de comunicacións ata 28 de febreiro de 2014
Avaliación comunicacións ata 30 de abril de 2014
Presentación no congreso das comunicacións aceptadas 2 a 6 de xuño de 2014
 
  Envío  
 

Antes do 28 de febreiro de 2014 remitir texto completo (máximo 5 páxinas) de cada comunicación co título, autores, universidade ou institución, email de contacto, breve resumo (máximo 50 palabras) e palabras chave (máximo 5), seguindo normas de publicación.

Acceda como usuario ao menú Enviar comunicación, despois de haber realizado preinscrición. Siga as instruccións, cubrindo os datos do formulario e adxuntando arquivo.

Pódese utilizar calquera dos idiomas do congreso (galego, español, portugués, italiano, francés ou inglés).

 
   Presentación  
  Haberá un límite no número de comunicacións que pode presentar no congreso cada persoa inscrita.  
  Acreditacións  
  Acreditaranse a presentación das comunicacións e a participación no congreso.  
  Publicacións  
 

Xeraranse unha ou máis publicacións en formato electrónico (ebook) e en papel.